Privacy verklaring

Gerechtsdeurwaarders Eyskens & Segers beheert en verwerkt dagelijks vertrouwelijke informatie.  De gerechtsdeurwaarder heeft immers een wettelijke opdracht conform art. 519 Ger. Wb., waaronder:

  • Verzenden van aanmaningen
  • Redactie en betekenen van exploten
  • Opstellen van PV’s van vaststelling
  • Onderzoek naar roerend en onroerend actief

Om Uw privacy te waarborgen, geven wij U hierna weer op welke manier deze  gegevens worden verwerkt en beheerd.

De persoonsgegevens dewelke gerechtsdeurwaarders Eyskens & Segers verwerkt en beheert, betreffen:

  • Rijksregister
  • CBB (Centraal Bestand van Bevelen, Beslagen, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling)
  • DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen) : deze wordt geraadpleegd indien gerechtsdeurwaarders Eyskens & Segers in het bezit gesteld wordt van een vonnis of een dwangschrift
  • Registratiekantoor: het onroerend vermogen kan worden opgevraagd wanneer een opeisbare vordering aan de gerechtsdeurwaarder wordt voorgelegd
  • RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid):  de gegevens van een eventuele werkgever kunnen worden opgevraagd wanneer de gerechtsdeurwaarder in het bezit is van een gerechtelijke uitspraak, welke een geldelijke veroordeling inhoudt

Alle persoonsgegevens worden door gerechtsdeurwaarders Eyskens & Segers met uiterste omzichtigheid behandeld en teruggekoppeld. Deze terugkoppeling bestaat erin dat solvabiliteitsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de diverse opdrachtgevers, indien zij in het bezit zijn van een opeisbare vordering, een dwangschrift of een gerechtelijke uitspraak.

Gerechtsdeurwaarders Eyskens & Segers bewaart deze gegevens slechts voor een termijn die noodzakelijk is om het dossier te finaliseren.

U kan Uw recht op privacy uitoefenen door middel van Uw persoonsgegevens op te vragen bij gerechtsdeurwaarders Eyskens & Segers en deze te laten verbeteren of vervolledigen indien nodig. Ingeval van onrechtmatige verwerking, wettelijke verplichting of bij gebreke aan een rechtsgrond, kan U Uw recht op gegevenswissing uitoefenen. In voorkomend geval kan U de door U verstrekte gegevens aan gerechtsdeurwaarders Eyskens & Segers laten overdragen. Tenslotte kan U bezwaar aantekenen tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens in de gevallen door de wet voorzien.

Aangaande de problemen over het privcaybeleid van gerechtsdeurwaarders Eyskens & Segers vindt U hierna de nodige gegevens:

Direct mail Data Protection Officer:

014/443 448

EYSKENS & SEGERS GERECHTSDEURWAARDERS VZR, Warandestraat 13, B-2300 TURNHOUT, KBO 0851.619.319